פוסטים בנושא: תרומה לקהילה

תרומה לקהילה

מאת: צוות דרך חיים    פורסם ב:21.01.2012

"נאה דורש נאה מקיים" ברוח ערכי דרך חיים אנו מאמינים כי "נאה דורש נאה מקיים" ולוקחים חלק פעיל ובהתנדבות במגוון פרוייקטים קהילתיים אתם מוזמנים להצטרף אלינו או להזמיננו לפרוייקטים חברתיים נוספים אם הינך שייך למלכ"ר בתחום החינוך ואו תחום דומה  …