פוסטים בנושא: סדנא חלוקת קשב בנהיגה

שניה אחת של אגו

מאת: צוות דרך חיים    פורסם ב:01.02.2012

תיאור הסדנא: סדנא התנהגותיות בהתאמה לקהל היעד בנושא הנעה ליישום כללי הבטיחות בדרכים והנהיגה המונעת מודעת בדרך, כדי שתהיה לדרך חיים .דגש על אגו מול היגיון בעת קבלת החלטות בהקשרים של נהיגה. הסדנא משלבת סימולציות מתחום מדעי ההתנהגות הקשורים בשליטה …