פוסטים בנושא: הנחיית כנסים

הנחייה

מאת: צוות דרך חיים    פורסם ב:21.01.2012

"טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף" (תהילים קי"ט) הנחיית כנסים ואירועים. לאור הניסיון הרב בהעברת הרצאות סדנאות וייעוץ, אנו תמיד נכונים לקחת חלק בהנחיית: ימי עיון כנסים אירועים חברתיים ומקצועיים אנו שותפים לצוותי היגוי והקמת הכנסים ולוקחים חלק אקטיבי …