הנחייה | דרך חיים

הנחייה

"טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף" (תהילים קי"ט)

הנחיית כנסים ואירועים.

לאור הניסיון הרב בהעברת הרצאות סדנאות וייעוץ, אנו תמיד נכונים לקחת חלק בהנחיית:

  • ימי עיון
  • כנסים
  • אירועים חברתיים ומקצועיים

אנו שותפים לצוותי היגוי והקמת הכנסים ולוקחים חלק אקטיבי בהם.

להלן רשימה מצומצמת של כנסים אותם הנחנו:

  • כנס שנתי עמותת אנשים באדום
  • כנסים אקדמים – המכון לחקר הגורם האנושי, המכללה למנהל
  • כנסי בטיחות בחברות הייטק (אינטל , טקסס אינסטומנט וריינט ועוד)
  • כנסי חברות מסחריות (קוקה קולה, תנובה, חוגלה ועוד)
  • אירועים בזרועות הביטחון של מדינת ישראל